Odsherred Listen

Vi er en tværpolitisk liste, som tager udgangspunkt i sagen, frem for en politisk overbevisning.

Vores motto er: Vilje til forandring med nøgleord som respekt - ordentlighed og engagement.

Ingen er ude - alle er med - også dig...

Vi oplyser her, i god tid, hvor og hvornår vi holder generalforsamling.

 

 
Odsherred Listen har som overordnet mål at skabe liv og sikre udvikling i hele Odsherred - også i de små bysamfund.

Alle politiske udvalg skal arbejde efter den samme overordnede vision for Odsherred.

Odsherred Listen vil arbejde for bedre forhold for de lokale idrætsforeninger, der arbejder for stærke fællesskaber og en sund og aktiv livsstil.

Odsherred er tiltrækkende bare i kraft af sin natur, lyset, landskabet og de omgivende bølger. Derfor handler det om at profilere og fremhæve disse forhold overfor potentielle tilflyttere.

Odsherred Listen vil sikre, at det eksisterende erhvervsliv bliver hørt og forstået. Det er derfor vigtigt, at der er en kommunikationsplatform, som i tryghed kan anvendes, og som kan give politikerne input og ideer til, hvorledes ting hele tiden kan forbedres.

I den kommunale virksomhed skal ”Best Praksis” omkring miljø og klima indarbejdes i de daglige rutiner og arbejde.

Odsherred Listen

- dit tværpolitiske bidrag i byrådet