Leif Egholm

Leif Egholm

download

Odsherred kan mere.
Jeg elsker Odsherred.
Pragtfulde højdedrag, masser af udsigtspunkter, skønne, blå strande, historiske minder og gravhøje overalt, naturen og lyset.
Mange er blevet inspireret af vores dejlige kommune. Det er ikke tilfældigt, at Odsherred er Danmarks største sommerhuskommune – og det er heller ikke tilfældigt, at vi i Odsherred har et meget rigt og frugtbart kunstnermiljø.
Også på mange andre områder blomstrer og gror kreativitet og aktivitet med blandt andet forskellige bolig- og boformer, alternative produktionsområder inden for landbrug og fødevarer, cykelveje i naturen, retablering af vådområder og meget, meget mere.
Der er masser at være glad for. Masser.
Men når nu Odsherred er så dejlig, hvorfor har vi så ikke fået flere tilflyttere?
Hvad med erhvervslivet? Er vi gode og fantasirige nok til at støtte op og hjælpe med at få skaffet flere arbejdspladser til Odsherred?
Er det godt at centralisere ledelser af institutioner og dermed trække kompetencen ind på rådhuset – væk fra borgeren?
Er det godt nok, at vi f.eks. har et meget dyrt skolevæsen – uden at det tilsvarende afspejler sig i kvaliteten?
Og foreningslivet? Kan vi ikke gøre noget mere for det? Hvorfor kun give støtte til foreninger med unge medlemmer?
Idræt, Kultur og Foreningsliv skal – sammen med kvalitet, kompetence og faglig stolthed i alle offentlige ydelser – være bærende søjler i fortællingen om Odsherred.
Danmarks Midtpunkt ligger i Odsherred. Det siger sig selv, at vi ikke er en udkantskommune.
Så lad os tænke lidt større og begynde at agere som centrum for udvikling og nytænkning.

Jeg har kræfterne, ideerne, viljen og visionerne – og jeg er med til at gøre Odsherred bedre.
Tak for, at I gav mig lov.

Odsherred kan mere.