Valgprogram

Odsherred Listen 

- fordi lokalpolitik er for vigtig til partipolitik

Odsherred Listens overordnede mål er at skabe liv, vækst og udvikling i hele Odsherred.

Odsherred Listen arbejder for:

- en øget tilflytning af borgere. Odsherred skal være tiltrækkende for tilflyttere - i alle aldre.

Odsherred Kommune skal være kendt som en god og attraktiv bosætningskommune.

- øget støtte til idræt, foreningsliv og klubber, der arbejder for stærke fællesskaber og for en bedre og sundere livsstil.

- at styrke og støtte kommunens kultur og kulturtilbud.

- grønne og miljørigtige løsninger alle steder, hvor det praktisk er muligt.

- bedre uddannelse og trivsel for de unge.

- en bedre infrastruktur.

- en værdig tilværelse for den enkelte borger.

- et tilgængeligt og tillidsfuldt sundhedsudbud.

- en økonomisk sundt drevet kommune med balance mellem skat og service.

 

Danmarks midtpunkt ligger i Odsherred

Odsherred er ikke udkantsdanmark

 

 

Udvikling i hele Odsherred

Odsherred Listen er ikke et parti i traditionel forstand, og vi er ikke styret af landspolitik og stemningen på Christiansborg. Vi har kun én opgave: At arbejde for at forbedre forholdene i Odsherred.

Vi er ikke bundet af gamle ideologier og kan altid tage det standpunkt, der bedst fremmer en sag. Vores overordnede mål er at skabe liv og sikre udvikling i hele Odsherred - også i de små bysamfund.

 

Odsherred Listen arbejder for en øget tilflytning af borgere. Odsherred skal være tiltrækkende for tilflyttere - i alle aldre. Odsherred Kommune skal være kendt som en god og attraktiv bosætningskommune.

Hvordan vil vi gøre det?

 • Odsherred er tiltrækkende bare i kraft af sin natur, lyset, landskabet og de omgivende bølger. Derfor handler det om at profilere og fremhæve disse forhold overfor potentielle tilflyttere.
 • Odsherred har pasningsgaranti på børneområdet og har et fornuftigt antal skoler. Der skal fokuseres på, at kvaliteten i skolerne og institutionerne er helt i top.
 • Odsherred skal også være tiltrækkende for den ældre del af befolkningen, og derfor er det lige så vigtigt, at kvalitet og service på ældreområdet og på den generelle borgerservice også er i fokus.
 • Odsherred er rig på foreningsliv, idræt og klubber. Det rige foreningsliv skal promoveres, og det må være kommunens opgave fortsat at støtte og sikre udvikling på dette område. Et godt foreningsliv er medvirkende til at tiltrække potentielle tilflyttere – også i det lidt ældre alderssegment.
 • Kultur og kunst prioriteres højt i Odsherred – og det skal vi blive ved med. Lyset og landskabet giver mange kunstnere inspiration, og udstillinger og gallerier præger kommunen. Den tilbagevendende ”kunstrute” i pinsen skal bevares.
 • Odsherred Kommune skal være modig og byggemodne og udstykke parceller, som kan købes direkte af en tilflytter. Vi må bestræbe os på at finde bosætningsområder, der er attraktive – og som ikke bare ligner et hvilket som helst andet boligområde i Københavns omegn.
 • Odsherred Kommune skal satse professionelt på markedsføring gennem deltagelse i messer, udarbejdelse af salgsmaterialer, lancering af produkter og profilering på markedet.
 • Lokalsamfundene skal understøttes, så de har indflydelse på, hvad der tjener deres område bedst.

 

Odsherred Listen ønsker en økonomisk sundt drevet kommune med balance mellem skat og service.

Hvordan vil vi gøre det?

 • Den gennemsnitlige indkomst i Odsherred er relativ lav – og derfor er skatteprocenten relativ høj. Det er nødvendigt for at kunne levere de ydelser og den service, som en god kommune skal.
 • På indtægtssiden er det derfor vigtigt, at der arbejdes intenst for at skaffe borgere og arbejdspladser til kommunen. For kun dette vil for alvor kunne mærkes på kommunens indtægter.
 • Odsherred Listen vil selvfølgelig arbejde hårdt på at øge bosætning og antallet af arbejdspladser.
 • På udgiftssiden arbejder Odsherred Listen på at sikre en økonomisk sundt drevet kommune. Dette betyder, at alle områder, hvor Odsherred kommune har et højere udgiftsniveau en landsgennemsnittets, bør udsættes for et servicetjek.
 • Der er ikke noget galt i at have et højt udgiftsniveau på visse områder. Men det skal være udtryk for en politisk hensigt og en politisk mening. Ikke som resultat af tilfældighed eller manglende tilsyn.
 • Odsherred Listen er derfor garant for, at kommunens udgifter årligt gennemgår et kritisk eftersyn med henblik på at skabe råderum til de politiske initiativer, som kommunen måtte have.
 • Meget af dette ligger i den årlige budgetbehandling, men Odsherred Listens specifikke interesse i økonomien vil også kunne opleves i løbet af hvert år.

 

Odsherred Listen arbejder for bedre uddannelse og trivsel for de unge.

Hvordan vil vi gøre det?

 • De faglige resultater i kommunens skoler er ikke overbevisende, og Odsherred Listen mener, at det må kunne gøres bedre. Ikke mindst fordi den faktuelle udgift pr. elev er relativ meget høj.
 • Som udgangspunkt vil Odsherred Listen bevare det nuværende antal skoler i Odsherred. Men der skal kigges på ledelsesstrukturen.
 • Odsherred Listen mener, at det må være til en skoles fordel, hvis ledelsen foregår på skolen og i skolen. Odsherred Listen ønsker stor kompetence udlagt til den enkelte skolebestyrelse og til skolens ledelse, således at der kan komme en meget stor brugervinkel på kvaliteten i den enkelte skole.
 • Odsherred Listen går med andre ord ind for en markant decentralisering, hvor de overordnede politiske mål og rammer besluttes i kommunalbestyrelsen – og hvor udmøntningen af dette sker under skolebestyrelsens og ledelsens ansvar og styring.
 • Odsherred Listen mener, at en god skole skal måles (sjældent og varsomt) på lige dele trivsel og færdigheder, og i øvrigt med fokus på at gøre det vigtige måleligt – og ikke det målelige vigtigt.
 • Odsherred Listen arbejder for at få flere uddannelsespladser til kommunen. Det være sig uddannelsespladser inden for erhvervsområder og erhvervsskoler.
 • Ungdommen i Odsherred skal trives, og der skal derfor være et tilstrækkeligt antal muligheder for de unge. Det skal være muligheder inden for idræt, foreningsliv og fritidsliv, og Odsherred Listen arbejder for, at disse områder tilføres midler og kvalitet.
 • Unge i Odsherred er et godt tilbud, som bør videreføres og styrkes.

 

Odsherred Listen arbejder for en værdig tilværelse for den enkelte borger.

Hvordan vil Odsherred Listen gøre det?

 • Odsherred Listen har fokus på, at hver eneste borger – ung som gammel – behandles med respekt, imødekommenhed og lydhørhed af kommunens ansatte.
 • Odsherred Listen ønsker således ikke, at tidsmåling, registrering og resultatmålinger skal fylde mere end højst nødvendigt. Medarbejdernes og ledernes tid skal med andre ord prioriteres til den primære opgave.
 • Som virksomhed møder Odsherred kommune borgeren på mange planer: borgerservice, kontanthjælp, sygedagpenge, handicap- og plejeområde og meget andet.
 • Odsherred Listen vil derfor understøtte personale- og medarbejderudvikling, ledelseskurser og andre initiativer, der kan bevare menneskelighed og forståelse helt i top.

 

Odsherred Listen arbejder for at styrke og støtte kommunens kultur og kulturtilbud.

Hvordan vil vi gøre det?

 • Kulturlivet i Odsherred er meget aktivt og levende. Og det skal det blive ved med at være.
 • Odsherred Listen vil støtte alle initiativer, der kan profilere Odsherred og som kan give Odsherreds borgere gode oplevelser på kunst-, kultur-, musik- og teaterområdet.
 • Odsherreds historie og fortid er spændende og interessant. ”Solvognen” er et nationalt symbol – og Odsherred nu også kendt som Geo-Park-område.
 • Odsherred Listen vil arbejde for, at museumsområdet udvikles og opgraderes, hvor det er muligt.
 • Odsherred Listen vil holde fast i – og gerne være med til at udvikle – initiativer som kunstrute, musikarrangementer, festivaler og lignende.

 

Odsherred Listen arbejder for bedre betingelser og vilkår for erhvervslivet.

Hvordan vil Odsherred-Listen gøre det?

 • Overordnet set er der ikke så mange arbejdspladser i Odsherred. Og de arbejdspladser, som vi har, er generelt ikke så ”videnstunge”.
 • Derfor skal der arbejdes hårdt for, at der kommer flere arbejdspladser til Odsherred – i alle kategorier.
 • Odsherred Listen vil sikre, at det eksisterende erhvervsliv bliver hørt og forstået. Det er derfor vigtigt, at der er en kommunikationsplatform, som i tryghed kan anvendes, og som kan give politikerne input og ideer til, hvorledes ting hele tiden kan forbedres.
 • Al kommunal sagsbehandling (byggesager/bevillinger, m.v.) skal behandles prompte og uden unødig udsættelser.
 • Kommunal erhvervsjord skal tydeliggøres, og kommunen skal aktivt deltage i messer og arrangementer, som afholdes nationalt for at sætte Odsherred på landkortet over attraktive erhvervsområder i Danmark.
 • I den forbindelse skal beliggenheden som Danmarks Midtpunkt – med en time til Århus og en time til København – beskrives som et meget stort aktiv.
 • Odsherred Listen arbejder for, at der kan skaffes flere uddannelsespladser til kommunen. Det kan være forskellige erhvervsuddannelser.
 • Odsherred Listen arbejder for, at infrastrukturen i Odsherred kan bringes helt up-to-date. Her tænkes både på offentlige transportmidler, på vej- og stisystemer og på internetområdet.
 • Der skal ikke være nogen undskyldning for ikke at flytte sin virksomhed til Odsherred.

 

Odsherred Listen arbejder for en bedre infrastruktur.

Hvordan vil vi gøre det?

 • Den kollektive trafik i Odsherred – og ind og ud af Odsherred – skal være let, tilgængelig og billig. Odsherred Listen vil derfor gennem forhandlinger med leverandører på disse områder kæmpe for bedre løsninger.
 • Det skal være muligt at kunne komme til og fra yderområderne med offentlig transport morgen, aften og weekend.
 • Odsherred har fået stor fordel af, at Rute 21 er færdiggjort. Det er nu meget lettere at pendle til og fra jobs i Københavnsområdet, hvilket burde kunne tiltrække nye borgere.
 • Odsherreds beliggenhed som Danmarks Midtpunkt bør også berettige til en god og hurtig forbindelse til Danmark næststørste by, Århus. Odsherred Listen arbejder for at styrke forbindelsen til Jylland, således at det på sigt kan blive lige så attraktivt at pendle til og fra Århus-regionen.
 • En bedre infrastruktur handler også om ordentlige IT-forbindelser. Der er stadig steder i Odsherred, hvor det kan være vanskeligt at komme på nettet, og Odsherred Listen ser det som et umiddelbart stort indsatsområde. Hvis der skal kunne oprettes hjemmearbejdspladser i Odsherred, er det en betingelse af der kan arbejdes frit og hurtigt på nettet.
 • Odsherreds vej- og stisystem skal bevares og vedligeholdes på et højt niveau.

 

Odsherred Listen vil arbejde for et tilgængeligt og tillidsfuldt sundhedsudbud.

Hvordan vil vi gøre det?

 • Odsherred Listen vil udbygge kommunens sundhedsudbud.
 • Det skal være let og problemfrit at komme til fysioterapi, røntgen, undersøgelser af enhver art og til skadeklinik.
 • Alle de eksisterende tilbud på Nykøbing Sundhedscenter bevares og udbygges.
 • Odsherreds tilbud på det psykiatriske område skal koordineres med brugerne og personalet, således at der altid vil være den bedste kvalitet og balance i tilbuddet.
 • Samarbejdet med Region Vestsjælland, redningstjenester og sygehuse skal intensiveres og forstærkes, så det sikres, at Odsherreds borgere kan leve i tryg forvisning om, at den bedste hjælp er tilgængelig og hurtig.

 

Odsherred Listen arbejder for grønne og miljørigtige løsninger alle steder, hvor det praktisk er muligt.

Hvordan vil vi gøre det?

 • Al virksomhed i Odsherred kommune skal være bæredygtigt!
 • Der skal være en fornuftig balance, mellem miljø, økonomi og arbejdsmiljø.
 • I den kommunale virksomhed skal ”Best Praksis” omkring miljø og klima indarbejdes i de daglige rutiner og arbejde.
 • Ved udbud på ”Vej og Park” området, skal der stilles krav om bæredygtige løsninger, herunder branche certificering, hvis det er muligt!
 • Energi- og vandforbrug i Odsherred kommune skal benytte kendte og afprøvet teknologier i forhold til at begrænse CO2 udledning og understøtte en reduktion af klimabelastningen, samt begrænse vandspild.
 • Fødevarer i Odsherreds kommunens virksomheder, skal balanceres så der tages hensyn til økonomien og lige hensyn til økologi og konventionelle fødevare
 • Ikke alle borgere ønsker økologi på tallerken – Odsherred Listen er tilhænger af borgerens frie valg.

 

Odsherred Listen arbejder for øget støtte til idræt, foreningsliv og klubber, der arbejder for stærke fællesskaber og for en bedre og sundere livsstil.

Hvordan vil vi gøre det?

 • Odsherred har et mangfoldigt og glimrende foreningsliv. Odsherred Listen vil arbejde for at gøre det endnu bedre.
 • Foreningsliv giver fællesskab og sundere livsstil.
 • En kommunal investering i foreningsliv vil derfor på den lange bane være fornuftig.
 • Et godt og stærkt foreningsliv vil også være attraktivt for potentielle tilflyttere.
 • Konkret ønsker Odsherred Listen at arbejde for gode lokaler, vilkår og faciliteter for vores foreninger.
 • Og endnu mere konkret ønsker Odsherred Listen at yde et økonomisk tilskud pr. medlem op til 26 år – og pr. medlem på 65+ år.

 

Den 21.november 2017 skal det nye byråd vælges.

Benyt derfor din demokratiske ret til at stemme og dermed være med til at bestemme, hvem der skal sidde i byrådet de næste 4 år.

Odsherred Listen har en række af gode kandidater, som alle vil knokle for at Odsherred bliver et endnu bedre sted at bo.

Stem personlig og meget gerne på en af Odsherreds Listens kandidater.

 

Odsherred Listen 

- fordi lokalpolitik er for vigtig til partipolitik